A lejohet shikimi i filmave por no gjatë Ramazanit dhe a prishet agjerimi nëse i shikojmë?

Si muslimanë, kur agjërojmë, përpiqemi të angazhojmë veten në vepra adhurimi (‘ibadet) dhe veprat e drejtësisë sa të jetë e mundur. Ne e bëjmë atë në një mënyrë që na bën sa më pranë Allahut dhe kënaqësisë së Tij.

Kur të agjërosh, lutemi, lexojmë Kur’anin. Ne kerkojmë lëmoshë. Ne pyesim për anëtarët e familjes sonë, të afërmit, fqinjët dhe të dashurit. Duke vepruar kështu, ne shpresojmë dhe lutemi që të përfshihemi ndër ata që u janë falur mëkatet dhe ata të cilët mëkatet e tyre janë zhdukur nga librat e tyre rekord me të Plotfuqishmin.

Si muslimanë, nuk na lejohet të shikojmë “aurah” të njerëzve të tjerë. ‘Aurah” është çdo pjesë e trupit, të cilin muslimanët meshkuj ose femra, në përputhje me gjininë e tyre, nuk lejohen t’i ekspozojnë publikut. Është mëkat për ta, nëse veprojnë. Nëse veprojnë, ne reagojmë ndaj kësaj duke ulur shikimin tonë. Ne mëkatojmë, nëse nuk e zvogëlojmë vizionin tonë. Kjo është nëse janë apo jo ekspozuesit e aureut të tyre janë muslimanë. Dhe kjo është nëse ne (shikuesit potencialë) po agjërojmë apo jo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*